22 nëntor 2017

Aktakuzë kundër pesë personave për tri vepra penale

Prizren, 22 nëntor 2017- Prokuroria Themelore në Prizren, ka ngritur aktakuzë kundër pesë personave B.H., E.B., F.I., B.B. dhe A.O. pasi që dyshohen se kanë kryer veprën penale “keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi. 1 - 2 nën paragrafi 2.2 lidhur me nenin 31 të KP-ës, për...