Vizioni dhe Misioni

Vizioni: Synim kryesor i Prokurorit të Shtetit është luftimi i suksesshëm i krimit në Republikën e Kosovës dhe kontributi në sigurimin e sundimit të ligjit.

Prioritetet kryesore do të jenë ndjekja e suksesshme e krimeve tëluftës, krimit të organizuar, dhe veprave penale që rrënojnë bazat eekonomisë së vendit. Luftimi i këtyre llojeve të krimit duhet të jetësfidë jo vetëm e Prokurorit të Shtetit, por edhe e të gjitha organeveshtetërore dhe e shoqërisë kosovare. Për këtë qëllim do të bashkëpunohetme të gjitha organet për zbatimin e ligjit e sidomos me Policinë eKosovës, Doganat e Kosovës, Administratën Tatimore dhe AgjencioninKosovar Kundër Korrupsionit.

Misioni: Prokurori i Shtetit është institucion i pavarur dhe funksionet e veta i ushtron në mënyrë të pavarur dhe të paanshme. Gjatë ushtrimit të funksioneve siguron trajtimin e barabartë dhe objektiv të të gjithë personave pa diskriminim në baza kombëtare, gjinore, racore, bindjeve politike, besimit fetar dhe pozitës shoqërore. më shumë

Ngritët aktakuzë kundër ish gjyqtarit Kolë Puka dhe babait të tij Zef Puka

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Prishtinë, ka ngritur aktakuzë...më shumë

U.d. kryeprokurorja e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, znj. Sevdije Morina priti në takim pune një delegacion nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur

Prishtinë, 23 korrik 2014 – U.d. kryeprokurorja e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, znj. Sevdije Morina priti sot në një takim pune një...më shumë

ËSHTË MBAJTUR TAKIMI I RADHËS I KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

Prishtinë, 18 Korrik 2014 – Është mbajtur takimi i shtatëdhjetekatër i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryeprokurori i Shtetit, dhe...më shumë

Prezantim i të dhënave lidhur me luftimin e korrupsionit

Prishtinë, 16 korrik 2014 – Koordinatorja Nacionale kundër Korrupsionit, pranë zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, znj. Laura Pula, përmes kësaj komunikate...më shumë