13 gusht 2018

Aktakuzë kundër të dyshuarit G.V

Gjakovë, 13 gusht 2018 – Prokuroria Themelore në Gjakovë ka ngritur aktakuzë kundër të dyshuarit G.V, pasi që dyshohet se i njëjti ka kryer dy vepra penale, atë të lëndimit të lehtë trupor nga neni 188 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 nën paragrafin 3.1 të KPRK-së, lidhur me nenin 2 nënparagrafin1.2 pika...