8 qershor 2018

Sqarim nga Prokurori i Shtetit

Prishtinë, 8 qershor 2018 – Sot një pjesë e mediave kanë raportuar shkrimin me titull: “Kryeprokurori i SHBA-së ‘bashkon’ në Prishtinë prokurorin e Serbisë dhe të Kosovës.